Meer contact met arme grote gezinnen

 

Door de contacten met deze jongeren ontstonden er ook contacten met de gezinnen waar ze uit kwamen.