1996: twee studenten naar Nederland

Via Stichting Manna werden er ook corresondentieadressen uitgewisseld tussen Roemeense en Nederlandse jongeren met als voertaal Engels. We hoopten op die manier meer wederzijds begrip voor elkaars leefwereld te kweken.